ብድር

 

የአባላት የብድር ዓይነትና መጠን

የሚሰጠው የብድር ዓይነት፣ መጠንና የቆይታ ጊዜ ዝርዝር፡

አዋጭ የገንዘብ ቁጠባ እና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ መሰረታዊ የኅብረት ሥራ ማህበር ከአባላት መደበኛ እና የፍላጎት ቁጠባ ከአባላት ያሰባሰበውን ገንዘብ በኅብረት ሥራ ማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ/በተወካይ አባላት በየጊዜው በሚሰጥ ውሳኔና በመተዳደርያ ደንብና በብድር መመሪያው በተቀመጠው መሠረት ለአባላት ብድር በመስጠት አባላት በፍላጎታቸው በሚመርጡዋቸው የተለያየ የሥራ መስክ በመሰማራት የገቢ ምንጫቸውን እንዲያሰፉና ኑሮአቸው እንዲሻሻል በማድረግ ከፍተኛ ሚና እየተጫወተ ይገኛል:: በመሆኑም ለአባላቱ የመደበኛ ብድር፣ የቤት (ግዥ፣ እድሳትና ግንባታ) ብድር፣ ለቤት መኪና ግዢ ብድር እና ለንግድ መኪና ግዢ ብድር ይሰጣል።  በችሎታው ለኅብረት ሥራ ማህበሩ አስተዋጽኦ ማድረግ፤

 

ተ.ቁ የብድር አይነት የብድር መጠን በብር እስከ ቅድመ ብድር የቁጠባ መጠንና ጊዜ የብድር ወለድ መጠን የብድር ውል ጣራ
በመቶኛ በብር አስከ ጊዜ
1 መደበኛ ብድር            
ለማህበራዊ ግልጋሎት 100 ሺ 25 25,000.00 6 ወርና ከዚያ በላይ 13.5 3 ዓመት
ለትምህርትና ለጤና 100 ሺ 25 25,000.00 6 ወርና ከዚያ በላይ 13.5 3 ዓመት
ለንግድ 300 ሺ 25 75,000.00 6 ወርና ከዚያ በላይ 13.5 3 ዓመት
2 ለቤት መኪና ብደር 600 ሺ 40 240,000.00 1 ዓመትና ከዚያ በላይ 14.5 5 ዓመት
3 ለንግድ መኪና ብድር 800 ሺ 40 320,000.00 1 ዓመትና ከዚያ በላይ 14.5 5 ዓመት
4 የቤት ብድር            
ለቤት ግዢ 1 ሚሊዮን 30 300,000.00 1 ዓመትና ከዚያ በላይ 15.5 10 ዓመት
ለቤት ማደሻ
ለቤት ግንባታ